Αίτηση Μέλους

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου
Θάσου 14, Ρίτα Κορτ, διαμ. 501, Τ.Θ. 21348, 1506 Λευκωσία see, E-mail: info@child.org.cy

 Παρακαλώ όπως γίνω δεκτός/ή ως μέλος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.

 • Ατομικά Στοιχεία

 • Τύπος Μέλους

 • Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση Ιατρείου

 • Διεύθυνση Αλληλογραφίας (Αφήστε κενό αν ισχύει η πιο πάνω)

 • Στοιχεία φοίτησης, ειδικότητας & εξάσκησης επαγγέλματος

 • Να συμπληρωθεί μόνο από ειδικευόμενους

 • Επισυνάπτω τα ακόλουθα

 • -Αντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής
  -Αντίγραφο εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
  -Βεβαίωση Νοσοκομείου Εργασίας (Μόνο για ειδικευόμενους)
  -Αντίγραφο τίτλου Ειδικότητας (Μόνο για τακτικά & συνοδά μέλη)
  -Αντίγραφο Αναγνώρισης Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου (Μόνο για τακτικά/συνοδά μέλη)
  -Αντίγραφο Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος του Π.Ι.Σ.
  -Βιογραφικό σημείωμα
  -Για τακτικά & συνοδά μέλη: Δικαίωμα εγγραφής €50 και Συνδρομή έτους €30)
  -Για Ειδικευόμενους: Δικαίωμα εγγραφής €20 και Συνδρομή έτους €10)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

 • 1. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι ιατροί με ειδίκευση στην Παιδιατρική, οι οποίοι αναγνωρίζονται σαν Παιδίατροι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  2. Συνοδά μέλη μπορούν να είναι ιατροί με ειδικότητα που έχει άμεση σχέση με την Παιδιατρική όπως π.χ. Παιδοχειρουργοί, Παιδοψυχίατροι κλπ. Τα συνοδά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής.
  3. Όλοι οι νέοι συνάδελφοι που ειδικεύονται στην Παιδιατρική μπορούν να εγγραφούν στην Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Οι ειδικευόμενοι ιατροί δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ με ένα εκπρόσωπο τους χωρίς δικαίωμα ψήφου με καθεστώς παρατηρητή. Μετά την εξασφάλιση της ειδικότητας τους, οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ξανά εγγραφή στην Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου ως τακτικά μέλη.
  4. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει αφού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία και δηλώσει γραπτώς την επιθυμία του για αποχώρηση.
  5. Η έγκριση του νέου μέλους γίνεται από το Συμβούλιο της ΠΕΚ και επικυρώνεται στη Γενική Συνέλευση.
  6. Το νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει το καθορισμένο τέλος εγγραφής στην Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (€50 για τακτικά και συνοδά μέλη και €20 για ειδικευόμενους) μέχρι την επικύρωση της εγγραφής του, παραδίδοντας επιταγή ή αποστέλλοντας το ποσό ταχυδρομικώς μαζί με την αίτηση του ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕΚ με αριθμό 121-01-028734-01 στην Ελληνική Τράπεζα.
  7. Μετά την έγκριση της εγγραφής και την επικύρωση της από την Γενική Συνέλευση, θα χορηγείται στο νέο μέλος Πιστοποιητικό για την ιδιότητα του, υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
  8. Επιπλέον, τα στοιχεία του νέου μέλους καταχωρούνται στο αρχείο της ΠΕΚ ούτως ώστε το νέο μέλος να λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις που αποστέλλονται από την Εταιρεία, ανά τακτά διαστήματα.
  9. Τα μέλη υποχρεούνται σε ετήσια καταβολή συνδρομής (€30 για τακτικά και συνοδά μέλη και €10 για ειδικευόμενους).
  10. Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του ποσού εγγραφής και συνδρομής, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
  11. Τα μέλη υποχρεούνται να φροντίζουν για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους. Σε διαφορετική περίπτωση η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και αφού, σύμφωνα με το καταστατικό, προειδοποιήσει το μέλος 2 φορές, δύναται να προχωρήσει στη διαγραφή του από το Μητρώο της Εταιρείας.
 • Δηλώνω ότι συμφωνώ με τους πιο πάνω όρους.

 • Μέγιστο μέγεθος: 1024 KB
 •  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Thasou 14, RITA COURT 17, 5th floor, Office 501, 1087 Nicosia, Cyprus
ΤΗΛ. : +357 2231 6874
ΦΑΧ : +357 2231 6937
Email : info@child.org.cy

UPCOMING EVENTS

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

.