Φάρμακο PRENATAL CORTICOSTEROIDS

Χορήγηση κορτικοστεροειδών σ’όλες τις  επαπειλούμενες κυήσεις ηλικίας από 24-34 βδομάδες, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα θανάτου, το ΣΑΔ και η ενοκοιλιακή αιμορραγία (εγκέφαλος). Η χορήγηση αυτή είναι ανεξάρτητη από την θαραπεία με Surfactant. `Ολες οι έγκυες που...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!