Ρικετσιώσεις

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Που οφείλονται Οι ρικετσιώσεις οφείλονται στις ρικέτσιες που είναι κινητά κοκκοβακτηρίδια αρνητικά κατά gram που ζουν και αναπαράγονται υποχρεωτικά ενδοκυτταρίως. Ταξινόμιση Βασικά υπάρχουν δύο γένη. Α. Το γένος Orientιa με αντιπροσωπευτικό...