Επιλεκτική ή εκλεκτική αλαλία (Selective mutism)

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Επιλεκτική αλαλία ονομάζουμε μια πολύπλοκη αγχώδη διαταραχή της παιδικής ηλικίας κατά την οποία ενώ το παιδί δεν έχει κάποιο γλωσσικό πρόβλημα, επίμονα αρνείται να μιλήσει σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. σχολείο) ή σε συγκεκριμένα άτομα (π.χ....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!