Δερμογραφισμός ή δερματογραφισμός (Dermographism-Skin Writing)

Από Νίκο Περσιάνη παιδίατρο Ο δερμογραφισμός ανήκει στις φυσικές κνιδώσεις. Φυσική κνίδωση ονομάζουμε την εμφάνιση κνιδωτικού εξανθήματος πάνω στο δέρμα μετά την επίδραση κάποιου φυσικού ερεθίσματος. Το εξάνθημα αυτό εξαφανίζεται μετά την απομάκρυνση της αιτίας που το...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!