Χρήση φθορίου στην πρόληψη της τερηδόνας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Melinda B. Clark, Rebecca L. Slayton Σύνοψη Η τερηδόνα παραμένει η πιο συχνή χρόνια ασθένεια παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τερηδόνα είναι σε μεγάλο βαθμό μία ασθένεια που μπορεί να προληφθεί πλήρως και το φθόριο έχει θεωρηθεί ως ο βασικότερος παράγοντας για την...