Ο Μητρικός Θηλασμός και η χρήση Ανθρώπινου Γάλακτος

Arthur I. Eidelman, MD, Richard J. Schanler, MD

Π.Ε.Κ. 0 5 Article rating: No rating

Η από καιρό αναμενόμενη εκσυγχρονισμένη Δήλωση Πολιτικής “Μητρικός Θηλασμός και η χρήση του Ανθρώπινου Γάλακτος” της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Pediatrics του τεύχους του Μαρτίου, αντικαθιστώντας αυτή του 2005.

Θηλασμός και απώλεια βάρους

Π.Ε.Κ. 0 4 Article rating: No rating

Δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα χρονικά όρια για το θηλασμό. Εντούτοις, φαίνεται ότι ένα κατάλληλο χρονικό εύρος είναι  από 6 μήνες έως 1 χρόνο. Συνιστάται τα βρέφη να θηλάζουν αποκλειστικά για τους πρώτους 4 έως 6 μήνες ζωής

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΙΤΙΔΑ

Από Στέλιος Παπαβέντσης MRCPCH

Π.Ε.Κ. 0 4 Article rating: No rating

Κατά την παιδική ηλικία μπορεί να εμφανίζονται ποικίλες αλλεργικές αντιδράσεις σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Η αλλεργική πρωκτοκολίτιδα συμβαίνει σε βρέφη που θηλάζουν και αφορούν το γαστρεντερικό τους σύστημα.

Πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας

Επιτροπή Προαγωγής-Προστασίας-Στήριξης του Μητρικού Θηλασμού

Π.Ε.Κ. 0 4 Article rating: No rating

Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας είναι επαγγελματίες υγείας με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες για να προωθούν και να διευκολύνουν το μητρικό θηλασμό. Δουλεύουν για την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων του μητρικού θηλασμού

RSS