Διοικητικό Συμβούλιο 2016-17 (13μελές)
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ (Πρόεδρος)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αντιπρόεδρος)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (Γραμματέας)
ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ταμίας)
ΑΘΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Μέλος)
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Μέλος)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΗΣ (Μέλος)
ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ (Μέλος)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ (Μέλος)
ΜΟΝΙΚΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Μέλος)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ (Μέλος)
ΧΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Μέλος)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΑΖΟΣ (Μέλος)
Eπίτιμοι πρόεδροι
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΣΟΝΙΔΗΣ  
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΟΔΟΥΛΗΣ  
Διοικητικό Συμβούλιο 2014-16 (13μελές)
Μιχάλης Κ. Ιασονίδης (Πρόεδρος)
Ανδρέας Σταυρίδης (Αντιπρόεδρος)
Μόνικα Μιχαηλίδου-Ευσταθιάδου (Γραμματέας)
Ιωάννης Γεωργίου (Ταμίας)
Θάλεια Παπαδούρη (Μέλος)
Κυριάκος Αγαθοκλέους (Μέλος)
Χάρης Στυλιανού (Μέλος)
Νίκος Σκορδής (Μέλος)
Γεώργιος Κασής (Μέλος)
Χρίστος Κοιτάζος (Μέλος)
Χάρης Χατζηγεωργίου (Μέλος)
Μάρω Σολωμού (Μέλος)
Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος)
Επίτιμοι Πρόεδροι
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος  
Χρίστος Καττάμης  
Αντώνης Καφάτος  
Διοικητικό Συμβούλιο 2012-14 (13μελές)
Μιχάλης Κ. Ιασονίδης (Πρόεδρος)
Μαρία Κολιού (Αντιπρόεδρος)
Μόνικα Μιχαηλίδου-Ευσταθιάδου (Γραμματέας)
Χάρης Χατζηγεωργίου (Ταμίας)
Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)
Ιωάννης Γεωργίου (Μέλος)
Ανδρέας Χατζηδημητρίου (Μέλος)
Ιλιάδα Ευριπίδου (Μέλος)
Γεώργιος Κασής (Μέλος)
Χρίστος Κοιτάζος (Μέλος)
Ανδρέας Ν. Σταυρίδης (Μέλος)
Μάρω Σολωμού (Μέλος)
Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος)
Επίτιμοι Πρόεδροι
Μηνάς Χατζημηνάς  
Χρίστος Καττάμης  
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος  
Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012 (13μελές)
Χρήστος Ροδούλης (Πρόεδρος)
Δέσποινα Οικονόμου (Αντιπρόεδρος)
Μιχάλης Ιασονίδης (Γραμματέας)
Χάρης Χατζηγεωργίου (Ταμίας)
Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)
Ιωάννης Γεωργίου (Μέλος)
Iλιάδα Ευριπίδου
(Μέλος)
Γεώργιος Κασής (Μέλος)
Μαρία Κολιού (Μέλος) 
Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)
Νίκος Περσιάνης (Μέλος)
Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος)
Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 2008-2010 (13μελές)
Πέτρος Ιακωβίδης (Πρόεδρος) (2008-09)
Χρίστος Κυπριανού (Πρόεδρος) (2009-10)
Δέσποινα Οικονόμου (Αντιπρόεδρος) (2009-10)
Μιχάλης Ιασονίδης (Γραμματέας)
Ιωάννης Γεωργίου (Ταμίας)
Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)
Iλιάδα Ευριπίδου (Μέλος)
Γεώργιος Κασής (Μέλος)
Μάριος Νεοκλέους (Μέλος)
Μάκης Σολωμού (Μέλος)
Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος)
Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος) (2009-10)
Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)
Αλεξία Χριστοφίδου (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 2005-2008 (13μελές)
Μάρω Σολωμού (Πρόεδρος)
Χρήστος Ροδούλης (Αντιπρόεδρος)
Στέλλα Νικολάου (Γραμματέας)
Ιωάννης Γεωργίου (Ταμίας)
Αγνή Ανθή Ανδρέου (Μέλος)
Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)
Χριστίνα Γεωργίου (Μέλος)
Γεώργιος Κασής (Μέλος)
Χρίστος Κοιτάζος (Μέλος)
Χρίστος Κουκκουλλής (Μέλος)
Χρίστος Κυπριανού (Μέλος)
Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος)
Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 2003-2005 (12μελές)
Μάρω Σολωμού (Πρόεδρος)
Μίκης Μιχαηλίδης (Αντιπρόεδρος)
Χριστίνα Γεωργίου (Γραμματέας)
Εύη Ηρακλέους (Ταμίας)
Θεόδωρος Αθηνοδώρου (Μέλος)
Αργύρης Αργυρίου (Μέλος)
Μαρία Κολιού (Μέλος)
Στέλλα Νικολάου (Μέλος)
Σάββας Σάββα (Μέλος)
Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)
Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος)
Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 2001-2003 (12μελές)
Νίκος Περσιάνης (Πρόεδρος)
Μάρω Σολωμού (Αντιπρόεδρος)
Στέλλα Νικολάου (Γραμματέας)
Χρήστος Κυπριανού (Ταμίας)
Ανδρέας Ελευθεριάδης (Μέλος)
Χρήστος Κοιτάζος (Μέλος)
Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)
Άλκης Παπαδούρης (Μέλος)
Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)
Νίκος Σκορδής (Μέλος)
Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος)
Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 1999-2001 (11μελές)
Νίκος Περσιάνης (Πρόεδρος)
Μάρω Σολωμού (Αντιπρόεδρος)
Στέλλα Νικολάου (Γραμματέας)
Στέλλα Δημητρίου (Ταμίας)
Γιώργος Κασής (Μέλος)
Χρήστος Κυπριανού (Μέλος)
Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)
Άλκης Παπαδούρης (Μέλος)
Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)
Νίκος Σκορδής (Μέλος)
Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 1997-1999 (11μελές)
Μιχάλης Αγκαστινιώτης (Πρόεδρος)
Παναγιώτης Ζαβρός (Αντιπρόεδρος)
Νίκος Περσιάνης (Γραμματέας)
Στέλλα Δημητρίου (Ταμίας)
Χρίστος Ευθυμίου (Μέλος)
Μιχάλης Μιχαηλίδης (Μέλος)
Δέσποινα Οικονόμου (Μέλος)
Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)
Άλκης Παπαδούρης (Μέλος)
Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)
Μάρω Σολωμού (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 1995-1997 (11μελές)
Μιχάλης Αγκαστινιώτης (Πρόεδρος)
Παναγιώτης Ζαβρός (Αντιπρόεδρος)
Άλκης Παπαδούρης (Γραμματέας)
Νίκος Περσιάνης (Ταμίας)
Στέλλα Δημητρίου (Μέλος)
Χρίστος Δημητρίου (Μέλος)
Μιχάλης Μιχαηλίδης (Μέλος)
Δέσποινα Οικονόμου (Μέλος)
Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)
Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)
Μάρω Σολωμού  (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 1993-1995 (11μελές)
Παναγιώτης Ζαβρός  (Πρόεδρος)
 Αμέρικος  Αργυρίου  (Αντιπρόεδρος)
 Άλκης  Παπαδούρης  (Γραμματέας)
 Νίκος  Περσιάνης  (Ταμίας)
 Στέλλα  Δημητρίου  (Μέλος)
 Χρίστος  Δημητρίου  (Μέλος)
 Χρίστος  Θεοχάρους  (Μέλος)
 Στέλιος  Θωμαίδης  (Μέλος)
 Μάριος  Νεοκλέους  (Μέλος)
 Δέσποινα  Οικονόμου  (Μέλος)
 Νίκος  Σκορδής  (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 1991-1993 (10μελές)
Παναγιώτης Ζαβρός  (Πρόεδρος)
Άκης Δημητρίου (Αντιπρόεδρος) (1991-92)
Νίκος Σκορδής (Γραμματέας)
Άλκης Παπαδούρης (Ταμίας)
Γιαννάκης Γιαννάκου (Μέλος)
Χρίστος Δημητρίου (Μέλος)
Στέλιος Θωμαίδης (Μέλος)
Ηλίας Μαλιώτης (Μέλος)
Μάριος Νεοκλέους (Μέλος)
Νίκος Περσιάνης (Μέλος) (1992-93)
Διοικητικό Συμβούλιο 1989-1991 (7 μελές)
Μηνάς Χατζημηνάς (Πρόεδρος)
Αμέρικος Αργυρίου (Αντιπρόεδρος)
Χρήστος Ροδούλης (Γραμματέας)
Δημήτρης Χριστοδούλου (Ταμίας)
Χρύσω Ντάχερ (Μέλος)
Γιάννης Πίπης (Μέλος)
Νίκος Περσιάνης (Μέλος)
Διοικητικό Συμβούλιο 1976 (7 μελές)
Μηνάς  Χατζημηνάς (Πρόεδρος)
Κύπρος  Χρυσάνθης (Αντιπρόεδρος)
Κώστας  Χατζηγεωργίου  (Γραμματέας)
Νικίας  Λειβαδάς  (Ταμίας)
Αμέρικος  Αργυρίου  (Μέλος)
Βεατρίκη  Σαββίδου  (Μέλος)
Σίμος  Τίκης  (Μέλος)
1ο Διοικητικό Συμβούλιο 1969 (Προσωρινό)
Μηνάς  Χατζημηνάς  (Πρόεδρος)
Κύπρος  Χρυσάνθης  (Αντιπρόεδρος)
Κώστας  Χατζηγεωργίου  (Γραμματέας)
Τάκης  Ιακωβίδης  (Μέλος)
Σίμος  Τίκης  (Μέλος)